درباره شهاب تدبیر

شرکت مشاوره صنعتی شهاب تدبیر یزد با اهداف ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی ، انجام مشاوره در زمینه سیستمهای مدیریت و بهبود کیفیت و تحقیق و پژوهش به واحدهای تولیدی، صنعتی ‌و خدماتی در سال ۱۳۸۸ تأسیس گردید که هم اکنون دارای پروانه فنی ‌و مهندسی در زمینه سیستمهای مدیریت‌ و بهبود کیفیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد می باشد.
از آنجا که آموزش، تحقیق و پژوهش در حیطه خاصی محدود نمی شود؛ هر آنچه در زمینه سیستمهای مدیریتی، منابع انسانی و پژوهشی مورد نیاز جامعه صنعتی و خدماتی باشـد در مجموعه فعالیت های این شرکت گنجانده شده است.
لازم به ذکر است که نحوه ارائه خدمات خود را به صورت برگزاری دوره های عمومی و تخصصی و سمینارها و کارگاه‌های تئوری و عملی در محل شرکت و یا در محل سازمانها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی انتخاب نمودیم تا شاهد رشد هر چه بیشتر استان و کشور عزیزمان باشیم.

مشاوره

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

مشاوره

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

آموزش

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

آموزش

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

ورکشاپ

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

ورکشاپ

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

سمینار

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

سمینار

برگزاری دوره های حرفه ای آموزشی سازمان ها در جهت توسعه ی آموزشی منابع انسانی

شهاب تدبیر

اکنون که در مسیر نه سالگی از آغاز فعالیت خود هستیم، افتخار داریم در راستای اهداف عالیه خود در بخش آموزش با شرکتها وکارخانجات معتبر استان همکاری نموده که ارتقاء سطح دانش تمامی پرسنل اعم از اداری و فنی را در پی داشته است، برای مثال این شرکت برگزارکننده دوره‌های آموزشی شرکت‌معدنی‌وصنعتی‌چادرملو بوده و کماکان به خدمتگزاری مشغول است.
باعث افتخارمان خواهد بود چنانچه در بالا بردن بازده کاری نیروهای انسانی سهم بسزایی داشته باشیم.