دوره های آموزش نگهداری و تعمیرات

دوره های آموزشی نگهداری و تعمیرات به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

موضوع: نگه داری و تعمیرات

 • تعميرات كمپرسورها
 • تعمير، نگهداری و راه اندازی مبدل های حرارتی
 • تعمير. نگهداری وعيب يابي پمپ ها
 • تعمير و نگهداری از ژنراتورهاي گازی
 • (نگهداری، تعميرات مبتنی بر قابليت اطمينان) RCM
 • اصول اوليه، طراحي، تعمير و نگهداری STEAM TRAP
شرکت در این دوره