دوره های آموزش عملیات انبار

دوره های آموزشی عملیات انبار به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

ردیف

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

عناوین دوره های آموزشی حوزه عملیات کالا ( انبارها )

 • سیستمها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی
 • بکارگیری فن آوریهای جدید در سیستم انبارداری
 • تکنیکهای نگهداری ، حمل ونقل و جابجایی کالا در انبار
 • اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار
 • اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبارها
 • بهداشت و ایمنی در انبار و کاربا ماشین آلات وجلوگیری از بروز حوادث خاص در آن
 • الزامات استاندارد سازی کیفیت در عملیات انبارداری جهت ناظرین تضمین کیفیت بر انبارها
 • بازرسی و کنترل کیفیت نگهداری اقلام خاص در انبارها جهت واحد کنترل کیفیت
 • نقش و کاربرد ۵S در عملیات انبارداری
 • آشنائی با فاکتورهای انسانی ( ارگونومی – اصول صحیح بلند کردن بار) در انبار
 • اصول و اخلاق حرفه ای در حوزه انبار
 • نقش و اهمیت انبارداری در صنعت
 • آشنایی با طراحی داخلی انبار، آرایشها و آدرس‌دهی و قفسه بندی و تقسیمات آن
 • اصول سرپرستی در انبار
 • مستند سازی عملیات انبار و نگهداری اسناد
 • آشنائی با طبقه بندی و کدینگ
 • زنجیره تامین
 • انبارداری مکانیزه
 • آشنائی با انبارداری قطعات و لوازم یدکی ونگهداری کالاهای خاص
 • بازرسی و کنترل کیفیت نگهداری اقلام خاص در انبارها جهت واحد کنترل کیفیت
 • نقش و کاربرد ۵S در عملیات انبارداری
 • آشنائی با فاکتورهای انسانی ( ارگونومی – اصول صحیح بلند کردن بار) در انبار
 • اصول و اخلاق حرفه ای در حوزه انبار
 • استراتژیهای کاهش هزینه در انبار
 • اصول برنامه ریزی سالیانه در انبارها
 • اصول انبارداری و انبارگردانی مواد شیمیایی
 • نقش و اهمیت انبارداری در صنعت
 • آشنایی با سیستم یکنواخت کالا
 • آشنایی با طراحی داخلی انبار، آرایشها و آدرس‌دهی و قفسه بندی و تقسیمات آن
 • اصول سرپرستی در انبار
 • مستند سازی عملیات انبار و نگهداری اسناد
 • روشهای ممیزی و شناسایی اقلام در انبار
 • روشهای اصولی در عملیات انباگردانی و کنترل موجودیهای انبار
 • آشنایی باروشها و اهمیت بسته بندی در حوزه انبار
 • آشنایی با استانداردهای انبارو انبارداری
شرکت در این دوره