دوره های آموزش زیست محیطی

دوره های آموزشی زیست محیطی به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

موضوع: زیست محیطی

 • آلاينده‌هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست
 • تصفيه بيولوژيكي پساب شهري وصنعتي
 • شيمي تصفيه آب، فاضلاب و پساب
 • تصفيه آب به روش رزيني
 • تصفيه آب در صنعت
 • آزمايش هاي ميكروبيولوژي آب
 • شناخت آب هاي صنعتي و مشكلات آن ها
 • بررسي پديده هيدرات گازي درصنايع نفت و گاز
 • بازيافت گوگرد
 • فرآيند شستشوي شيميايي دستگاه ها و تجهيزات
شرکت در این دوره