دوره های آموزش مدیریت

دوره های آموزشی مدیریت به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

ردیف

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

موضوع: حوزه عمومى مهندسى

 • آشنايى با پدافند غيرعامل ويژه مديران
 • اصول مديريت بحران ويژه مديران
 • ارتباط با رسانه هاى جمعى
 • ارتباطات مردمى
 • حقوق ارتباطات جمعى
 • اصول و مبانی ارتباط
 • اصول مكاتبات و نامه نگارى انگليسى
 • اصول و آداب تشريفات
 • فنون مصاحبه خبرى در روابط عمومى
 • فناورى اطلاعات براى مديران
 • برنامه ريزى مديريت بحران
 • برنامه ریزی استراتژیک در روابط
 • حفاظت شخصيت ها
 • حفاظت گفتار
 • توجيه مديران‌اعزامى‌به‌خارج‌از كشور (امنيت سفرهاى خارجى)
شرکت در این دوره