دوره های آموزش مدیریت

دوره های آموزشی مدیریت به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

موضوع: حوزه تخصصی مدیریت

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

موضوع: حوزه تخصصی مدیریت

 • مديريت استراتژيك
 • مديريت كيفيت محصول
 • مديريت فرآيند
 • مدیریت دانش
 • نظريه تصميم گيرى
 • برنامه ریزی و ساماندهی
شرکت در این دوره