با ما در ارتباط باشید

آدرس: یزد، خیابان کاشانی، جنب پارک هفتم تیر

تلفن: ۳۸۲۶۳۵۲۲-۰۳۵

سامانه پیام کوتاه:۲۰۰۰۰۲۵۵۱۵۵۵

صندوق پستی: ۱۵۹۹-۸۹۱۶۵

ایمیل: info@msty.co