دوره های آموزش تاسیسات

دوره های آموزشی تاسیسات به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

موضوع: تاسیسات

 • شناخت لوله و اتصالات
 • شيرهاي صنعتي تاسيسات
 • اصول شير كنترل
 • اصول و مباني پمپ ها و كابرد آن در صنعت
 • عايق هاي حرارتي و برودتي و روش انتخاب آن
 • اصول وشناخت كاتاليزورهاي صنعتي
 • اصول مبدل هاي حرارتي و طراحي مبدلها
 • اصول و مباني توربوكمپرسورها
 • كاليبراسيون عمومي
 • آنالايزرهاي صنعتي
 • كنترل ديگ هاي بخار
 • آناليز ريشه خرابي
 • پيگ و پيگ راني
 • شبيه سازي فرآيندها
 • آناليز مودال و تحليل تجربي ديناميك سازه ها
 • برنامه ريزي تعميرات اساسي با استفاده از رايانه
شرکت در این دوره