دوره های آموزش برق

دوره های آموزشی برق به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

موضوع: برق

 • آشنایی با تجهیزات الکتریکی در صنایع
 • رله های حفاظتي
 • شناخت، نگهداری و عیب یابی تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط
 • طراحی مدارهای فرمان و قدرت و نقشه خوانی
 • آشنایی با پست های برق فشار متوسط و قوی و تجهیزات مربوطه
 • ایمنی برق در صنعت
 • سيستم ارتينگ، برقگیر و صاعقه گير
 • آشنایی با دیزل ژنراتور(شناخت، نگهداری و عیب یابی)
 • سيستم هاي مديريت توان الكتريكي
 • آشنایی با الکتروموتورهای فشار ضعیف و متوسط
 • بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی
شرکت در این دوره