دوره های آموزش ایمنی، امداد و نجات

دوره های آموزشی ایمنی، امداد و نجات به صورت دوره ای و در محل شرکت برگزار می گردد.

کد دوره

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

موضوع:ایمنی، امداد و نجات

 • امداد و نجات و كمك هاي اوليه (طب اورژانس)
 • واكنش در شرايط اضطراي
 • آشنايي با پدافند غير عامل
 • ايمني كار با مواد شيميايي
 • ايمني و بهداشت محيط كار
 • سيستم هاي اعلام خطر و اطفاء حريق
 • آشنايي با ادوات ثابت و سيار آتش نشاني
 • انواع انفجار و روشهاي مصون ماندن از آن
 • كاربرد پمپ ها و نحوه ی انتخاب در آتش نشاني
 • ايمني و بازرسی مخازن وظروف تحت فشار
 • قوانين گازها
 • اصول نم زدايي
 • احتراق و كوره ها
شرکت در این دوره